torsdag 20. oktober 2011

... ikke helt problemfri!

Advarsel: dette oppslaget handler ikke om kreft.

Som nevnt skulle jeg utredes nærmere med hensyn til nyrefunksjonen. Det startet med ultralyd av nyrene i går morges, det ene fulgte det andre, og det endte med at jeg ble innlagt. Jeg skal ikke gå i detaljer, la det være nok å nevne at pasientgruppen her på avdelingen er sterkt dominert av eldre herrer, som meg selv :-) Jeg er blitt påmontert en innretning som skal lette trykket bl. a. i nyrene, slik at de får summet seg til å gjøre jobben sin skikkelig. Jeg forblir innlagt til i morgen, men føler meg allerede bedre når det gjelder trøtthet og appetitt, og selv om annet ubehag er kommet til (se over) er jeg optimistisk med sikte på at man har truffet den riktige behandling for denne diagnosen, som i grunnen er en gammel kjenning, helt urelatert til hjernesvulsten. Sistnevnte ser ut til å holde seg godt i ro: stadig progresjonsfri! Hvis alt går etter planen, kommer jeg hjem i morgen, men for øyeblikket er det trygt og godt å være her på HUS. Jeg skal bære innretningen i fire uker, og deretter blir det etter alt å dømme en liten operasjon.

Addendum, lørdag 22.10; Det tar nok noe lenger tid, og jeg er fremdeles innlagt på HUS. Det går bedre. men bare langsomt, så jeg få være tålmodig en stund til. Men her på avdelingen er jeg i trygge hender, med koselige romfeller, så det skal gå bra.

[Mandag 31. oktober]  Jeg har nå vært hjemme en ukes tid, og er tilbake i fullt arbeid.  Kjenner meg piggere nå enn på månedsvis :-)

fredag 14. oktober 2011

Fremdeles progresjonsfri, men ...

Legen var meget fornøyd med de siste MR-bildene, jeg var å betrakte som en perfekt pasient, fikk jeg inntrykk av. Da jeg likevel ga uttrykk for at jeg ofte følte meg unormalt trøtt, lot hun meg ta en del blodprøver etter selve kontrolltimen, på vei ut (i tillegg til at jeg hadde avlagt den vanlige prøven en time før legetimen). Og senere på dagen ringte hun meg og fortalte at hun var bekymret for enkelte andre funksjoner, ikke direkte relatert til "sykdommen", som hun uttrykte det. Hun ønsket å få utredet disse andre funksjonene, spesielt nyrefunksjonen, så jeg skal antakelig tilbake til Haukeland med det første, for ytterligere undersøkelser.