søndag 2. februar 2014

Slutt

-->

Vår høyt elskede
ektemann, far, svigerfar, farfar,
bror, svoger, nevø, svigersønn og onkel

Stein Arild Strømme
født 12.03.51

døde hjemme på Lambertseter
etter lang tids sykdom
fredag 31. januar 2014

Leikny
Kjetil, Frøydis og Vanja
Torstein og Maria
Kristin og Geir
Harald og Janne
Else, Per
Aashild

Otto og Randi
og resten av familien
på vestlandet og østlandet

Du elsket oss,
vi elsket deg.
Hjemme i himmelen nå.

Bisettes fra Lambertseter kirke
fredag 7.2 kl 14.
Minnesamvær etterpå.